તમે ડાયાબિટીસ થી પીડાવ છો કે ગેરમાન્યતા થી? ડાયાબિટીસ થી બચી શકાય છે, તેમજ ડાયાબિટીસ હોવા છતાં, સ્વસ્થ જીવન જીવી શકાય છે. જાણો આ વિડિઓ થકી. https://t.co/jJu3NJsyyo

Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

તમે ડાયાબિટીસ થી પીડાવ છો કે ગેરમાન્યતા થી? ડાયાબિટીસ થી બચી શકાય છે, તેમજ ડાયાબિટીસ હોવા છતાં, સ્વસ્થ જીવન જીવી શકાય છે. જાણો આ વિડિઓ થકી. #ZydusHospitals #Diabetes #DiabetesCare #DiabetesAwareness #DiabetesManagement #DiabeticDiet #DiabetesCommunity https://t.co/jJu3NJsyyo

Let's Connect

sm2p0